Wyobraźnia

To wyobraźnia tworzy obraz rzeczywistości.