Przestrzeń

Przestrzeń w moim życiu.

Jaka jest przestrzeń w której żyjesz – ściśnięta, wąska, ciasna, szeroka, otwarta.
Idziesz przez życie pewnym krokiem z otwartymi ramionami gotowa/y na nowe wyzwania, zdarzenia, odkrycia, wzruszenia, olśnienia.
A może stąpasz po ziemi ostrożnie, jak po kruchym lodzie i zatrzasnęłaś/ąłeś drzwi przed światem.
 
Drzwi.
 
Nieznana przestrzeń, tajemnica,
nowe horyzonty, perspektywy.
Szeroko otwarte, uchylone, szczelnie zamknięte.
Uwięzieni w lękach, obawach stopniowo zamykamy drzwi, ograniczamy przestrzeń swojego życia. ZAMYKAMY SIĘ przed światem i ludźmi.
Otwierając drzwi otwieramy się na nową rzeczywistość tą zewnętrzną i wewnątrz nas samych.

Do czego zamknęliśmy drzwi………? i co znajduje się po ich drugiej stronie……….?