Przemijanie

Życie jest historią przemijania.
Czas jest znakiem nieustannego przemijania. Każda chwila, każdy moment związany jest z poczuciem utraty, przemijania. Przemijanie wpisane jest w ludzkie życie. Pozostawia po sobie ślady…… Ślady utrwalone nie tylko w pamięci przodków ale również w przedmiotach. Owe przedmioty są znakiem przeszłości, symbolem czasu minionego, przypominają o człowieku do którego kiedyś należały.

Przemijanie wyzwala tęsknotę, melancholię za czasem, który odszedł. Rodzi niebezpieczeństwo zacierania wspomnień, śladów, które z wolna odchodzą w zapomnienie, czy wręcz giną w mrokach niepamięci.

Jak uchwycić nieprzemijalność w tym ,co przemija?