Perspektywa

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do określonego sposobu postrzegania życia , że czasem przyjęcie innego spojrzenia wymaga od nas świadomego wysiłku. Zmieniając perspektywę zmieniamy punkt patrzenia na problem.