Ogród.

 Ogród, to symbol życia. Każdy z nas posiada taki wewnętrzny ogród życia. Jaki on jest zależy tylko od nas. Od tego jakimi jesteśmy ogrodnikami. Uważnymi, troskliwymi, pielęgnującym.

A jaki jest Twój ogród ?.

Pełen harmonii i spokoju. Uporządkowany z jasno wyznaczonymi ścieżkami.

 Czy jest w nim przestrzeń i miejsce na każde uczucie. Na radości i troskę na świadome bycie tu i teraz.

 Czy taki w którym zatrzymał się czas. Otoczony wysokim murem zapomnienia, niedostępny, odcięty od świata pełen mrocznego cienia.

Ogród to przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. To cykliczność, powtarzalność. To czas narodzin, dojrzewania i starzenia się. To zgoda na przemijanie. Coś tracimy ale jednocześnie tworzymy przestrzeń na pojawienie się czegoś nowego.

Tylko my sami jesteśmy odpowiedzialni za piękno i kształt naszego wewnętrznego ogrodu.