Oczywistość

Pod pozorem logiczności, racjonalności i pewności ukryte są symbole, dwuznaczność, nie oczywistość.