Miejsca.

Swoiste mikroświaty.

Związane z chwilą, z przemijaniem. Zapisane w nas, w naszej pamięci, ożywające pod wpływem wspomnień.

Miejsca to – powroty, czas i ludzie.

Powroty; sentymentalne podróże, które odbywamy do naszych wspomnień lub te realne, rzeczywiste.

Czas; jak architekt konstruuje nową rzeczywistość.  Zmienia, przekształca i przeobraża. Powoduje, że popadają w zapomnienie.

Ludzie; nadający emocjonalny wydźwięk, odciskający na nich ślady swojej egzystencji.

Miejsca trwające wbrew upływowi czasu. Zagubione, utracone, które istnieją już tylko w naszej pamięci. Zapisane w naszej wewnętrznej przestrzeni. Pulsujące swoim rytmem.

Miejsca teraźniejsze lub te, które czekają dopiero na nasze odkrycie.

Każde ma swoją historię, niepowtarzalny nastrój, zapach i swoisty dźwięk.