Psycholog Katowice

Psycholog Psychoterapeuta Olga Przybyłek. .

Witam Cię na stronie internetowej Gabinet Psychoterapii Przystań z Katowic.

Jestem psychologiem psychoterapeutą.  Oferuję pomoc psychologiczną osobom które doświadczają bądź  doświadczały w przeszłości wszelkiego rodzaju traumę..pomagam osobom z rodzin alkoholowych , które w dorosłym życiu zmagają się z syndromem dorosłych dzieci alkoholików ,żyją w poczuciu nieustannego lęku , nie radzą sobie z depresją.

Pomagam osobom z wszelkiego rodzaju problemami  osobistymi  które  są związane z codziennym funkcjonowaniem w relacjach międzyludzkich dotyczących bliskich znajomych współpracowników , środowiska pracy problemów w nawiązywaniu kontaktów oraz dobrych relacji z najbliższymi jak rodzeństwem rodzicami , krewnymi bądź dziećmi.

 Oferuję pomoc psychologiczną w formie konsultacji psychologicznej polegającą na doraźnej interwencji terapeutycznej związanej z aktualnymi problemem przedstawionym przez pacjenta podczas konsultacji , Udzielam doraźnej pomocy i wsparcia psychologicznego .Konsultacja w wielu przypadkach kończy się decyzją pacjenta o podjęciu psychoterapii.

Pomoc psychologiczna w postaci psychoterapii  jest zazwyczaj procesem długotrwałym w którym to pacjent podejmuje pracę nad wybranymi przez siebie aspektami swojego życia.

Praca psychoterapeuty z pacjentem skupia się na trudnościach , relacjach , pracy nad własną przeszłością wszelkiego rodzaju tramami  problemami w relacjach międzyludzkich depresją , lękiem uzależnieniami.

 Długotrwały proces Psychoterapii poprzedza kilka spotkań, które są swojego rodzaju diagnozą pacjenta oraz zapoznanie się z historią jego życia . Psychoterapeuta skupia się na pełnym poznaniu stanu psychicznego pacjenta oraz wspólnym określeniu jego celów które chce sobie  wyznaczyć podczas Psychoterapii . Określenie celów oraz częstotliwości spotkań prowadzi do tak zwanego kontraktu terapeutycznego . Kontrakt i deklarowane cele pacjenta są realizowane w całościowym procesie Psychoterapii.

Komu jest potrzebna wizyta u psychoterapeuty ? 

Oferuję pomoc psychologiczną pacjentom , którzy:

żyją w ciągłym stresie

są po przeżyciu traumy

doświadczyli  przemocy fizycznej i psychicznej w domu , środowisku pracy

żyją na co dzień  w narastających lękach

przechodzą przez proces rozstania z bliskim poprzez stratę , rozwód , utratę więzi , utratę kontaktu

są dorosłymi  dziećmi alkoholików

borykają się z współuzależnieniem lub przebywają w codziennym kontakcie z uzależnionymi od alkoholu i innych używek.

Co musisz wiedzieć o psychoterapii i pracy psychologa

Z czym możesz zgłosić się po pomoc do psychologa ?

Każda osoba może zgłosić się do psychologa. Moi pacjenci zmagają się z przeróżnymi problemami , sytuacjami życiowymi , przeżyciami indywidualnymi i w oparciu o najbliższe osoby , oraz  relacje międzyludzkie. Osoby które żle czują się  we własnym otoczeniu w środowisku pracy wśród najbliższej i dalszej  rodziny i innych miejscach w których żyją na co dzień. Pacjenci psychologa to osoby z depresją, lękami, traumami przeżyciami związanymi z uzależnieniami, alkoholizmem, osoby będące dorosłymi dziećmi alkoholików tzw DDA , osoby w przeróżnych związkach międzyludzkich , które wiążą się z silnymi emocjami , rozstaniem , stratą oraz przemocą psychiczną lub fizyczną.. Pomoc psychologiczna może być zwykłą rozmową i powierzeniem swoich problemów. pomoc psychologiczna związana jest z konsultacją , interwencja w stanach kryzysowych związanych z sytuacjami losowymi .

Jak umówić się na wizytę w Gabinecie Psychoterapii Przystań ?

Przed umówieniem się na wizytę polecam zapoznanie się z moją czytelnią psychologiczną w której omawiam szereg problemów, związanych z szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym .Artykuły o traumie przeżywaniu lęków stresu traumie, depresji , oraz problemach alkoholowych oraz DDA .

W celu umówienia spotkania zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz do wykorzystania formularza kontaktowego.

 

Jak wyglądają pierwsze spotkania z psychologiem ?

Pierwsze wizyty w Gabinecie  psychologicznym wiążą się z zbieraniem informacji związanych z przezywanymi problemami pacjenta.  Są pojedyncze wizyty , lub kilka spotkań pacjenta z psychoterapeutą, które wiążą się z krótkotrwałą  interwencją kryzysową lub tez zwykłą konsultacją psychologiczną. Spotkania te nie mają charakteru stałego, cyklicznego. Jeżeli pacjent chce pozostać w dłuższej i stałej  psychoterapii ilość tych spotkań zależy od indywidualnej pracy i chęci nawiązania problemów podczas cyklicznych kontaktów z psychologiem. Po zebranym wywiadzie kolejne spotkania na linii psychoterapeuta, pacjent  związane są z stałą  i cykliczną pracą  nad zgłoszonymi problemami . Zalecana częstotliwość kontaktu pacjenta z psychoterapeutą to spotkania w cyklu cotygodniowym.

Czym jest kontrakt terapeutyczny ?

Pierwsza wizyta ,a w zasadzie dwie trzy pierwsze wizyty polegają na zebraniu dokładnego wywiadu klinicznego. Podczas wywiadu zbierane są informacje dotyczące historii życia osoby, które obejmują sytuację rodzinną, relację z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami, ważne Historie z życia rodziny, okres dzieciństwa ,dojrzewania ,dorosłość ,relacje społeczne, historie związków oraz wcześniejsze doświadczenia z psychoterapią bądź leczenia psychiatrycznego. Ponadto rozmowa uwzględnia aktualne problemy osoby głównie dolegliwości z jakimi osoba zgłasza się po pomoc psychoterapeutyczną oraz historię tych objawów. Po zebraniu wywiadu pacjent określa cel terapii, czyli tematy i obszary problemowe, którymi chciałaby się zająć podczas procesu psychoterapii. Ostatnim etapem jest zawarcie kontraktu terapeutycznego, czyli zasad współpracy, które obejmują częstotliwość sesji  i warunki odpłatności . Po spełnieniu powyższych warunków zatrzyma się proces psychoterapii.

Zapraszam Cię również do odwiedzenia czytelni psychologicznej w której znajdziesz szereg artykułów dotyczących szeroko rozumianego życia psychicznego, gdzie poznasz bądź też będziesz w stanie zanalizować swoje własne problemy, lepiej zrozumieć swoje stany emocjonalne.

 

Czytelnia pomoże Ci również w podjęciu decyzji o własnej Psychoterapii